میخواهم برترین باشم، به همین سادگی !

نرم افزار اندروید تاچ شارژ
الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (پ)

#
دختر باران (عروس باران)مترادف:پارمیس پارمیدا 1
دختر پاک پاکدخت 2
زن زیبای شوشی.همسر آرتاداس پانته آ 3
پديده، چيز جديد پدیده 4
دختر دانا - نام دختر کوچک زرتشت گرامی و همسر جاماسپ پوروچیستا 5
پرنده مهاجر پرستو 6
پارچه حریر پرنیا 7
ابريشم پرند 8
حشره‌ای زیبا که خود را به شعله می‌زند پروانه 9
 ثریا ، ستارگان کوچک نزدیک به هم پروین 10
فرشته ، جن ، همزاد پری 11
جمع پری پریا 12
پری زاده پریزاد 13
دارای صورتی همچون پری پریوش 14
زیبا روی - نام همسر جمشید شاه پریچهر 15
دختر پری ، همسر سام نریمان و مادر زال پریدخت 16
همچون پری = پری افسای.افسون کننده حور و پری پریسا 17
پری ناز دار پرناز 18
پروانه پروانه 19
پری روی ، فرشته روی پریوش 20
کبوتر بال شکسته‌ای که به دنبال آشیانه می‌گردد پریا  21
سپیده دم پگاه 22
هدهد پوپک 23
 جانشین ، یادگار پوران 24
نام دختر خسروپرویز پوراندخت 25
گیاهی خوش عطر و بو که در کنار جویها می‌روید پونه 26

توضیح

نام (ت)

#
تابنده ، منور تابان 1
دختر تابناک تاباندخت 2
تاجدار ، نام و عنوانی در فارسی دری تاجی 3
ستاره تارا 4
زیبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه ترانه 5
نازنین ، با ناز و کرشمه تناز 6
نام دختر خسروپرویز - سرزمین تور توران 7
 دختری از توران توراندخت 8
نام یک پرنده توکا 9
نام گل تینا 10

توضیح

نام (ج)

#
نام دختر پیران ویسه که همسر سیاوش شد جریره 1
بانوی جهان ، ملکه جهان جهان بانو 2
دختر گیتی جهاندخت 3
مایه فخر عالم جهان ناز 4
تازه و جوانه - گل جوانه جوانه 5

توضیح

نام (خ)

#
خانم ، کدبانو خاتون 1
دختر مشرق زمین خاوردخت 2
دختر شاد و خندان خرمدخت 3
درخشنده آفتاب - معشوقه جمشید خورشید 4

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۷/۰۶/۲۶ساعت ۱۵:۱۳ بعد از ظهر  توسط محمد  |