میخواهم برترین باشم، به همین سادگی !

نرم افزار اندروید تاچ شارژ
الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (د)

#
دریا دریا 1
محبوب و معشوق دل آرا 2
مایه آرامش دل دلارام 3
 برنده دل ، یار و معشوق دلبر 4
عزیز و گرامی دلبند 5
رباینده دل ، محبوب دلربا 6
جذاب دلکش 7
آنکه قلب و دلش ناز است دلناز 8
الم و گیتی دنیا 9
پارجه ابریشمی رنگی ، روی زیب دیبا 10
دختر زیبا ، دختری همچون پرنیان دیبا دخت 11

توضیح

نام (ر)

#
بانوی بخشنده و جوانمرد رادبانو 1
رازیانه - نامی کردی برای دختران راژانه 2
مانند گل رز رزیتا 3
 مانند روز - نامی کردی رژینا 4
منسوب به رخش رخشانه 5
تابان ، کنایه از خورشید است رخشنده 6
نورانی ، روشن رکسانا 7
 یاقوت سرخ روبینا 8
فرزند تابان ، زن پسرزا ، نام قلعه‌ای در غرب ایران رودابه 9
درخشان ترین ستاره شب روجا 10
مشعل دار ، همچنین نام دارویی گیاهی است روشنک 11
روشن روناک 12
خورشید، روز روژان 13
نور کوچک روشنک 14
پرمعنی رسا 15
آزاد رها 16

توضیح

نام (ز)

#
 طلائی ، زربفت زری 1
 طلائی رنگ ، منصوب به زر زرین 2
دختر طلایی زرین دخت 3
آنچه منسوب به زر است زرینه 4
خوشگل ، قشنگ ، خوب ونیکو زیبا 5

توضیح

نام (ژ)

#
شبنم ، قطره ژاله  1
گلهای دارای قطره و شبنم ژالان  2
زندگی و حیات ژینا 3

توضیح

نام (س)

#
صحرا ، کوه و دشت - نامی کردی سارا 1
خالص ، بی آلایش - نامی کردی ساره 2
پیاله شرابخوری ، جام ساغر 3
سهل و آسان سانا 4
خاندانی از موبدان زردشتی ، سیمرغ ساینا 5
منطقه تاریک پشت هر جسم ، حمایت سایه 6
نور اول صبح سپیده 7
بانوی سفید و درخشان سپید بانو 8
سحرگاه ، سپیدی چشم سپیده 9
کرات آسمانی که در شب می‌درخشند ستاره 10
دختر ، سیت سحر:سپیده دم- بامداد سرافراز ستی 11
دختر زیبا سروناز 12
یک خوشه گندم سنبله 13
دختر زا - سود ده سودابه 14
 سرخ رو ، نام دختر اردوان پنجم سوری 15
سوزنده ، ملتهب سوزان 16
گلی به رنگهای سفید، کبود ، زرد و حنایی سوسن 17
شاهد گرفتن خدا یا بزرگی را گویند سوگند 18
صورت - رخ سیما 19
دختر نقره‌ای و سفید سیمدخت 20
نقره‌ای ، سفید ، روشن سیمین 21
عشق وزندگی سعید-دختر گندمگون سمیرا 22
دختر نقره‌ای و سفید سیمین دخت 23

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۷/۰۶/۲۶ساعت ۱۵:۱۳ بعد از ظهر  توسط محمد  |